NORTH & SOUTH

FAIR TRADEFÖRETAGET

PRODUKTER

PRODUCENTER

VÄRDERINGAR

BESTÄLLA

KONTAKT

LÄNKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD INNEBÄR FAIR TRADE FÖR OSS?

North & South Fair Trade importerar hantverk och livsmedel från småproducenter i syd. Producenterna vi arbetar med är ofta för små och fattiga för att vara intressanta för vanliga företag. Genom vår verksamhet vill vi visa att det här är ett utmärkt sätt att bedriva handel och utveckling på. Du kan stödja oss i detta arbete genom att köpa våra varor! Här är några av våra ledande principer:

Vi ger producenterna bra betalt - FAIR TRADE

Priserna vi betalar baseras på vad våra handelspartners anser är ett vettigt pris för sitt arbete, med hänsyn till ekonomin i området. Vi undviker att försöka få dem att ge oss ett bättre pris. Om vi tycker priset är för högt för vår marknad, är en möjlighet att förändra produkten så att den blir enklare att tillverka. Men ofta uppmuntrar vi producenterna att öka sina priser!
 

Vi arbetar med producenter som har små ekonomiska resurser

Vi hjälper och ger råd medan de lär sig komplicerade saker som att lämna in tulluppgifter, att tillverka och skicka beställningar enligt överenskommelse, att uppfylla specifika kvalitetskrav mm. Många av våra producenter arbetar under svåra förhållanden, t ex handikappade och kvinnor som aldrig förut har arbetat utanför hemmet. Därför låter vi våra beställningar stå fast, trots att det kan bli förseningar. Det händer att varor som skulle ha kommit till julförsäljningen kommer först efter jul... De flesta företag skulle i det läget avbeställa ordern, men vi tar emot varorna och sparar dem till nästa år!
 

Vi söker upp producenter med både sociala och ekonomiska ambitioner

Våra partners arbetar för att minska ojämlikhet i sin egen vardag och internationellt. Många erbjuder läskurser, hälsovård, och kunskapshöjande kurser. Detta ger dem ett forum att ta upp och diskutera frågor som är viktiga för det lokala samhället och familjen. Många av vara partners är kooperativ. Att arbeta tillsammans, demokratiskt, ger dem nya kunskaper och självförtroende.
 

Vi betalar ofta förskott på beställningarna, 50% , ibland mer

Eftersom våra producenter är fattiga har de inte möjlighet att få lån att köpa råmaterial och annat nödvändigt for produktionen. Våra förskott är inga lån som ökar på producenternas skuldbörda, utan är ett uttryck for tillit och partnerskap.
 

Våra vinster går tillbaks till producenterna

Om North & South Fair Trade går med vinst efter omkostnader som frakter, löner mm, går allt tillbaks till producenterna i form av nya inköp, produktutveckling och att hitta nya producenter i syd som vill utvecklas vidare.


Vi bryr oss om miljön när vi tar beslut

När vi väljer produkter undersöker vi vilken effekt de har på miljön och producenternas hälsa och arbetsmiljö. Produkterna ska vara miljövänliga och tillverkade av naturliga råvaror.
 

Produktutveckling är en hörnsten i vårt arbete

Tillsammans med våra producenter arbetar vi med att varsamt utveckla existerande produkter, så att de får en hög och jämn kvalitet. Hos de producenter, där det är möjligt och lämpligt, utvecklar och designar vi helt nya produkter. Har du egna tips och idéer är du välkommen att höra av dig till oss.
 

Vi letar reda på produkter som speglar kulturen hos våra partners

Många traditionella kunskaper och konstformer håller på att gå förlorade i utvecklings-länderna. De arbeten som kommer istället är ofta enformiga arbetsuppgifter i industrier av olika slag. Det är viktigt av många olika skäl att bevara dessa kunskaper till eftervärlden. Genom att ge dessa produkter en marknad hjälper vi till att bevara dem. Samtidigt kan vi också sprida kunskap om dessa hantverkares kultur och levnadsvillkor.
 

Vi strävar efter att erbjuda produkter av hög kvalitet och att ge god service

Våra partners vill visa fram det allra bästa av sina kunskaper och skickar oss därför endast sina finaste produkter. Deras förhoppning är att på så sätt utveckla en bas av nöjda kunder som köper fler av deras produkter. Vi på North & South Fair Trade har som mål att hjälpa våra kunder att upptäcka alla dessa fina produkter och att samtidigt få en personlig och snabb service.

 


© North & South Fair Trade AB, Wrångebäck, 544 94 Hjo, Sweden. Tel 0503-200 01. Fax 0503-201 65 E-post